Hvem kan bruke Hjertebanken?
Hjertebanken er for alle. Det finnes to typer situasjoner man kan være i: Enten er du i en situasjon hvor du trenger hjelp eller så er du i en situasjon der du kan hjelpe. Ofte er man i begge situasjonene samtidig, men på ulike felt i livet. Det er svært godt å få hjelp, og det er ikke noe mindre godt å kunne hjelpe! Hjertebanken ønsker å skape meningsfulle møter – både for den som gir og den som får.

Historisk sammenheng:
Skien misjonskirke har gjennom hele sin historie vært opptatt av å utgjøre en positiv forskjell i Skien. Hundrevis av mennesker har feiret julaften i lokalene på Lie, og ulike arrangementer og tiltak har vært og er til nytte for byen. Vi ønsker fortsatt å legge til rette for at mennesker skal ha et bankende hjerte for hverandre, inspirert av Jesu bankende hjerte for oss. Vi vet at det finnes mange behov og mange som ønsker å hjelpe. Derfor har vi laget denne nettsiden for at det skal bli lettere å både gi og å ta imot hjelp.

Vilkår:
Hjertebankens tjenester utføres på ikke-kommersielt grunnlag. Alt arbeid vil av den grunn bli utført ved hjelp av frivillige. På dette grunnlaget er partene inneforstått med at arbeidet vil bli utført etter utførerens beste evne, og at mottageren derfor fraskriver seg et hvert reklamasjonskrav mot eventuelle mangler ved arbeidet. Hjertebanken baserer seg på frivillighet og kan derfor ikke garantere at alle innmeldte behov blir møtt eller at alle tjenester bli benyttet. Hjertebanken forbeholder seg retten til å vurdere hvilke innmeldte behov og tilbud som egner seg til publisering på nettsiden.

Kontakt oss:
Dersom du har lyst til å kontakte oss så er vi tilgjengelige på hjertebankenskien@gmail.com. Øvrig kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

 

Back to Top